[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Document

Documents คือส่วนที่ทางผู้จัดงานจะต้องอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้จัดงาน ทางผู้จัดงานจะต้องส่งเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ยืนยันเอกสารก่อน ผู้จัดงานจึงจะสามารถขึ้นอีเว้นท์ที่สร้างไว้ได้

หากผู้จัดงานเป็นบริษัทนิติบุคคล โปรดอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตนดังนี้

  • Certificate of Company Registration / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  • Director ID Cards / บัตรประจำตัวประชาชน
  • Certificate of VAT Registration / ภพ.20

หากผู้จัดงานเป็นบุคคลทั่วไป โปรดอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันตนดังนี้

  • ID Card / บัตรประจำตัวประชาชน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยตามที่กำหนดแล้ว ให้กดปุ่ม “เลือกไฟล์” และแนบไฟล์ที่เตรียมไว้ โดยสกุลไฟล์ภาพจะต้องเป็น png, jpg, pdf เท่านั้น

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.35.45

จากนั้นกดเลือกประเภทเอกสารในช่อง “Description” หากใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “Add” เพื่อจัดเก็บเอกสารของคุณ

Screen Shot 2560-08-01 at 15.27.00

เมื่อคุณส่งเอกสารครบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะยืนยันเอกสารให้ เมื่อยืนยันการเป็นผู้จัดงาน คุณก็สามารถสร้างอีเว้นท์กับ Event Pop ได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles