การดึงข้อมูลผู้เข้าร่วมออกมาเป็น .XLSX และ .CSV

ในกรณีที่ผู้จัดงานต้องการดึงข้อมูลผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ทำ Marketing หรือทำประโยชน์อื่นๆ คุณสามารถฝ่ายขายของทาง Event Pop ได้ที่ Call : 062-593-2224 Ext 2
Email : ae@eventpop.me

Was this article helpful?

Related Articles