[เมนู Dashboard] สำหรับดูภาพรวมงาน

เมนู “Dashboard” เป็นหน้าการแสดงผลภาพรวมสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการขายบัตร โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. DASHBOARD

ส่วนแรกที่แสดงภาพรวมยอดขาย ยอดคนที่เข้าชมหน้าอีเว้นท์เพจ และจำนวนบัตรที่ขายได้ และข้อมูลการใช้ส่วนลดต่างๆ

Screen Shot 2560-08-10 at 16.27.00

คุณสามารถเช็คจำนวนคนเข้าชมหน้าอีเว้นท์เพจและจำนวนบัตรที่ขายได้ในแต่ละวัน โดยคลิกที่จุด Total sales / Page views / Tickets sold และใช้เมาส์ชี้ไปที่จุดกราฟของแต่ละวัน

Screen Shot 2560-08-10 at 16.37.52

Screen Shot 2560-08-10 at 16.40.12

2. EVENT DEMOGRAPHIC

ส่วนข้อมูลลูกค้า โดยแบ่งออกตามเพศ ช่วงอายุ และ อันดับ 10 ประเทศที่ซื้อบัตร คุณสามารถกด Export ตรงมุมขวาบนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

Screen Shot 2560-08-10 at 16.42.16

3. TRAFFIC CHANNELS

แสดงผลสถิติการเข้าชมหน้าอีเว้นท์เพจผ่านทางช่องทางต่างๆที่คุณนำลิ้งก์ไปประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ทางโซเชียลมีเดีย อีเมล และเว็บไซต์หลักของงาน เป็นต้น

FireShot Capture 4 - Single Festival 2018 #KHONKAEN I Event_ - https___www.eventpop.me_organizers_

Was this article helpful?

Related Articles