[เมนู Dashboard] ฉันอยากดูภาพรวมการขายบัตรของอีเว้นท์ของฉัน

สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดต้องการเห็นเมื่อขายบัตรคือภาพรวมการขายบัตร รวมถึงการสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ระบบของเราจึงพัฒนาเมนู “Dashboard” เพื่อสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการขายบัตรของผู้จัดงาน

Screen Shot 2560-08-10 at 16.27.00

  • ในส่วนแรกจะเป็นภาพยอดขาย ยอดคนเข้ามาดูหน้าอีเว้นท์ และจำนวนบัตรที่ขายได้ และข้อมูลการใช้ส่วนลดต่างๆ

Screen Shot 2560-08-10 at 16.37.52ดูยอดขายในแต่ละวันโดยการลากเม้าส์ไปชี้ตรงจุดของแต่ละวัน

Screen Shot 2560-08-10 at 16.40.12ดูจำนวนบัตรที่ขายได้ในแต่ละวัน และยอดรวมบัตรที่ขายได้ทั้งหมด

  • ส่วนที่สองคือส่วนของข้อมูลลูกค้า ระบบจะทำการแบ่งลูกค้าออกตามเพศ, ช่วงอายุ และ ประเทศที่ซื้อบัตรของคุณ โดยคุณสามารถกด export ตรงมุมขวาบนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

Screen Shot 2560-08-10 at 16.42.16

Was this article helpful?