[เมนู Order] เมนูย่อย ‘Paid’

หน้า Orders จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในอีเว้นท์ที่คุณดูแลอยู่ ในเมนู ‘Paid’ จะแสดงรายการคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินสำเร็จทั้งหมดทุกช่องทาง ซึ่งรายการคำสั่งซื้อเหล่านี้เปลี่ยนจากสถานะ ‘Pending’ หลังการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ หรือ หลังจากที่คุณยืนยันการชำระเงินในเมนู ‘Action Required’ มาเป็น ‘Paid’ ในภายหลัง

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.32.28

ในกรณีที่คุณต้องการค้นหารายการคำสั่งซื้อบางรายการ คุณสามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายการโดยพิมพ์ชื่อลูกค้า, เลขที่คำสั่งซื้อ หรือ อีเมล

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.33.56

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหารายการคำสั่งซื้อจากวิธีการชำระเงินที่ช่อง ‘Payment method’ และกด search ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อตามประเภทวิธีการชำระเงิน

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.34.33

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหารายการคำสั่งซื้อจากสถานะการชำระเงินที่ช่อง ‘Status’ และกด search ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อตามประเภทวิธีการชำระเงิน

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.35.51

Was this article helpful?

Related Articles