[เมนู Order] เมนูย่อย ‘Pending’

หน้า Orders จะรวบรวมรายการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในอีเว้นท์ที่คุณดูแลอยู่ คุณสามารถดูข้อมูลรายการคำสั่งซื้อที่อยู่ในระหว่างรอการชำระเงินผ่านการโอนเงิน หรือ ชำระผ่านบิล ในเมนู ‘Pending’

จับภาพหน้าจอ 2017-11-16 เวลา 16.03.19

คุณสามารถดูสถานะรอการชำระเงินทั้งหมด หรือค้นหาจากเลขที่คำสั่งซื้อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อผู้สั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายการสั่งซื้อโดยแยกจากวิธีชำระเงิน, สถานะการสั่งซื้อ หรือดูกลุ่มลูกค้าที่ขอเอกสารทางการเงินได้

Was this article helpful?

Related Articles