[เมนู Financial & Reports] การดูใบเสร็จชำระเงินของอีเว้นท์ในเมนู Receipts

สำหรับกรณีที่ผู้จัดงานต้องการใบกำกับภาษีค่าบริการที่ทางเราเรียกเก็บ สามารถเข้ามาดาวน์โหลดจาก Organizer Dashboard ได้เลย โดยเข้าไปที่อีเว้นท์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู “Finanial & Reports” และเลือกเมนูย่อย “Receipts”

Screen Shot 2560-11-16 at 11.54.07

 

ระบบจะทำการแยกใบกำกับภาษีให้ผู้จัดงานเป็นรายวันและรายเดือน โดยรายวันจะตัดยอดอัตโนมัติทุกเที่ยงคืนและรายเดือนตัดยอดทุกสิ้นเดือน คุณสามารถกดแล้วปริ้นท์หรือดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles