[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Receipts & Invoices

เมนู Receipts เป็นเมนูไว้ใช้สำหรับสร้างใบกำกับภาษีอัตโนมัติในส่วนของค่าบัตร สำหรับผู้จัดงานที่จัดอีเว้นท์ในนามบริษัทและต้องการให้ระบบเราออกใบกำกับภาษีให้
สำหรับการตั้งค่าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

Receipts & Invoices
ผู้จัดงานสามารถอัพโหลดรูปโลโก้บริษัทที่จะแสดงบนหัวกระดาษของใบกำกับภาษีที่ Company Logo และอัพโหลดรูปลายเซ็นต์กำกับด้านล่างใบกำกับภาษีที่ Signature (ทั้งสองรูปรองรับไฟล์ประเภท png หรือ jpg ขนาด 800 x 280 px.)

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.55.50
เนื่องจากบริษัทผู้จัดงานแต่ละที่ จะมีวิธีการออกใบกำกับภาษี ข้อมูลชื่อใบกำกับภาษีและการรันเลขรหัสที่ต่างกัน ระบบจึงเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้จัดงาน

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 16.03.51

ในช่อง Running Number Prefix คุณสามารถใส่ template เพื่อให้ระบบออกใบกำกับภาษีโดยขึ้นปีหรือเดือนต่อจากชื่อเอกสารได้

 

Was this article helpful?

Related Articles