[เมนู Financial & Reports] ฉันจะดู Sale Reports ของอีเว้นท์ได้อย่างไร ?

ในกรณีที่ผู้จัดงานต้องการดูสรุปยอดขายย้อนหลัง ระบบ Organizer’s Dashboard ของเรามีเมนู Sales Reports สำหรับดูข้อมูลสรุปยอดขายของอีเว้นท์ที่คุณดูแลอยู่ โดยเข้าไปที่ Organizer’s Dashboard และเลือกเมนู “Financial & Reports” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “Sales Report”

Screen Shot 2560-11-16 at 16.15.23

 

ในส่วนแรก Overviews จะเป็นภาพรวมของยอดขาย แสดงยอดขายทั้งหมด, ยอดขายของเดือนนี้ และยอดขายของเดือนที่แล้ว โดยนับจำนวนรายการคำสั่งซื้อ และจำนวนบัตรให้ด้วย

Screen Shot 2560-11-16 at 16.17.00

คุณยังสามารถดูรายละเอียดย่อยของ Sales Report โดยเลือก Presets แบบทั้งหมด, เดือนนี้ หรือเดือนที่แล้ว หรือจะเลือกดูจากวันที่ได้เช่นกัน และกดปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงยอดขายแยกตามประเภทบัตรพร้อมแจกแจงรายละเอียดค่าบริการต่างๆ และยอดรวมหลังหักค่าบริการระบบแล้ว

Screen Shot 2559-06-27 at 11.47.13

นอกจากนี้ผู้จัดงานยังสามารถดึงข้อมูลยอดขายและข้อมูลรายการคำสั่งซื้อ เพื่อนำไปใช้วิเคราห์ข้อมูลต่อได้โดยสามารถ export รายการคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นไฟล์ .XLSX หรือ .CSV และ export Sale Report เป็นไฟล์ .CSV ได้เช่นกัน (หากข้อมูลมีจำนวนมากระบบจะ export ข้อมูลและส่งไปให้ทางอีเมลอีกที)

 

Screen Shot 2560-11-16 at 16.19.40

Was this article helpful?

Related Articles