[แท็บย่อย Sales Report] สำหรับดูรายงานสรุปยอดขาย

Sales Reports

Overviews  แสดงยอดขายทั้งหมด ยอดขายเดือนปัจจุบัน และยอดขายเดือนที่แล้ว โดยนับจำนวนรายการคำสั่งซื้อ และจำนวนบัตร

หากต้องการดูรายงานแบบละเอียด สามารถเลือกหัวข้อ ‘Preset’ ได้ดังนี้

  • All : รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่แรกถึงปัจจุบัน
  • This Month : รายละเอียดสำหรับเฉพาะเดือนนี้
  • Last Month : รายละเอียดสำหรับเฉพาะเดือนที่แล้ว
  • From – To : รายละเอียดตามที่คุณระบุวันที่เท่านั้น

เมื่อกดปุ่ม “Search” ระบบจะแสดงยอดขายแยกตามประเภทบัตรพร้อมแจกแจงรายละเอียดค่าบริการต่างๆ และยอดรวมหลังหักค่าธรรมเนียมระบบแล้ว

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .XLSX หรือ .CSV เพื่อนำไปใช้ประกอบรายงานสำหรับฝ่ายบัญชีได้อีกด้วย

screencapture-staging-eventpop-me-organizers-105-events-2940-reports-2018-08-24-17_59_49

 

Was this article helpful?

Related Articles