[แท็บย่อย Account Balance] สำหรับเช็คสถานะการเงินและการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Account Balance

คุณสามารถเช็คสถานะยอดเงินจากการขายบัตร และข้อมูลการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยรายละเอียดดังนี้

  • Net Income : ยอดเงินจากการขายบัตรโดยหักค่าธรรมเนียมต่างๆเรียบร้อยแล้ว
  • Transferred : ยอดเงินที่คุณถอนเงินจากระบบทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
  • On Hold : ยอดเงินที่อยู่ในะหว่างการเคลียร์เข้าระบบ
  • Transferable Balance : ยอดเงินที่เคลียร์เข้าระบบแล้วเรียบแล้ว และคุณสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้

กดปุ่ม ‘Transfer’ และระบุจำนวนเงินพร้อมบัญชีธนาคารเมื่อต้องการถอนเงินออกจากระบบ  (บัญชีธนาคารอิงจากข้อมูลที่คุณผูกไว้ในระบบ หากผูกไว้หลายบัญชีธนาคาร จะสามารถเลือกบัญชีที่จะถอนเงินออกได้)

ระบบจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ยอดเงินจะเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

  • กรณีโอนเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท/ครั้ง
  • กรณีโอนเงินมากกว่า 2 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท/ครั้ง

จับภาพหน้าจอ 2017-11-17 เวลา 16.08.16

Was this article helpful?

Related Articles