[เมนู Financial & Reports]การดูข้อมูลการเงินและการแจ้งขอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในเมนู ‘Transactions’ ผู้จัดงานสามารถดูสรุปยอดเงินที่ได้รับจากการจัดงานอีเว้นท์ รวมถึงข้อมูลการเงินต่างๆ  เมื่อผู้จัดงานต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือเมื่องานจบแล้ว ช่อง Transferable Balance จะเป็นยอดเงินที่คุณสามารถแจ้งขอโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณได้

จับภาพหน้าจอ 2017-11-17 เวลา 16.08.16

ให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อทำการอนุมัติเปิดปุ่ม ‘Transfer’ ให้กับคุณโดยติดต่อช่องทางดังนี้
Call : 062-593-2224 Ext 2 Email : ae@eventpop.me

เมื่อคุณกดปุ่ม ‘Transfer’ เพื่อแจ้งขอโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จัดงาน ระบบจะให้คุณเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า (อิงข้อมูลตามบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ตอนสร้างบัญชีผู้จัดงาน) และจำนวนเงินที่ต้องการถอนออก

โดยปกติการโอนเงินออกจากระบบจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีโอนเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท/ครั้ง และกรณีโอนเงินมากกว่า 2 ล้านบาท เสียค่าธรรมเนียม 150 บาท/ครั้ง

เมื่อกรอกข้อมูลและกดปุ่ม ‘Transfer’ ระบบจะใช้เวลาประมาณ 7 วันในการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Was this article helpful?

Related Articles