ฉันชำระเงินไม่ตรงตามจำนวนที่ใบแจ้งชำระเงินเขียนไว้ จะทำอย่างไร ?

หากคุณชำระเงินไม่ตรงตามจำนวนที่ใบแจ้งชำระเงินเขียนไว้ ระบบจะไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้ เนื่องจากยอดเงินไม่ตรงตามข้อมูลในใบแจ้งชำระ โปรดติดต่อ  Customer Support ของทาง 123 service ได้ที่ Call center 02-026-3000 / 02-116-7000

Was this article helpful?

Related Articles