ชำระเงินผ่านบิลด้วย Mobile Banking มีขั้นตอนอย่างไร ?

ชำระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ผ่าน Mobile Banking

สามารถชำระเงินผ่าน App mobile banking ทั้ง 5 ธนาคารนี้

banks Screenshot-2017-02-28-16.55.36_crop-600x148*กรณีสแกนบาร์โค้ด เลข Ref.1 และ Ref.2 จะเป็นเลขเดียวกัน

หลังจากชำระเงินระบบจะใช้เวลาตรวจสอบการชำระเงินประมาณ 15 นาที หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงินและบัตรให้กับคุณ

Was this article helpful?

Related Articles