[แท็บย่อย Payment Setting] สำหรับกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

‘Payment Setting’

สำหรับตั้งค่าค่าธรรมเนียม วิธีชำระเงินของอีเว้นท์ การขอใบกำกับภาษี และการขอหัก ณ ที่จ่ายของอีเว้นท์

 

For Paid Ticket : สำหรับงานที่มีการขายบัตร

ระบบแสดงค่าธรรมเนียมของทาง Event Pop ต่อบัตร 1 ใบ (ค่าธรามเนียมยังไม่รวม VAT 7%)

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับค่าธรรมเนียมแต่ละหัวข้อได้ว่า ‘ผู้จัดงาน’ หรือ ‘ลูกค้า’ เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม โดยติ๊กที่ช่อง ‘Customer Pay’ หรือ ‘Organizer Pay’ โดยการตั้งค่าจะมีผลทันทีและจะไม่สามารถแก้ไขได้เองเมื่อคุณได้พับลิชงานเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างการคำนวณราคาที่รวมค่า fees ต่างๆ โดยกดที่ปุ่ม “View Example Order”

Screen Shot 2561-08-27 at 2.52.05 PM

 

Payment Methods : ช่องทางการชำระเงิน

  • Credit Card / Debit Card (เป็นช่องทางอัตโนมัติไม่สามารถปิดได้) : ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% ต่อรายการคำสั่งซื้อ (ไม่รวม Vat7%) บัตรต่างประเทศรองรับ Visa/MasterCard/JCB และบัตรในประเทศรองรับธนาคาร กรุงเทพ/กรุงไทย/กสิกร/ไทยพาณิชย์ มีระยะเวลาการเคลียร์ยอดรายการคำสั่งซื้อละ 7 วัน เมื่อยอดเคลียร์แล้ว คุณสามารถถอนเงินออกจากระบบได้ที่เมนู Financial & Report > Account Balance > Transfer
  • Cash Payment (เป็นช่องทางเลือก) : สำหรับกรณีลูกค้าชำระเงินสดโดยตรงกับผู้จัดงาน เช่น กรณีมีการตั้งร้านค้าจุดจำหน่ายเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งผู้จัดงานจะต้องเป็นผู้ทำรายการ ณ ตอนนั้นให้ลูกค้าจากหน้าอีเว้นท์เพจ เมื่อทำรายการสำเร็จจึงรับเงินสดจากลูกค้ามา ระบบจะหักค่าธรรมเนียมเหมือนรายการคำสั่งซื้อปกติ
  • Bank Transfer (เป็นช่องทางเลือก) : ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากระบบ แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ข้ามจังหวัด ตามแต่ที่ธนาคารระบุไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณที่ยืนยันตอนเปิดบัญชีผู้จัดงานไว้ (สามารถมีหลายบัญชีธนาคารได้) เมื่อลูกค้าเลือกชำระช่องทางนี้ เงินที่ลูกค้าโอนจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงไม่ผ่านระบบ เมื่อลูกค้าโอนแล้วจะอัพสลิปหลักฐานเข้ามา และคุณจะต้องตรวจสลิปกับรายการบัญชี หากรายการถูกต้องให้กด ‘Confirm’ 
  • Bill Payment (เป็นช่องทางเลือก) : ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.75% ต่อรายการคำสั่งซื้อ (ไม่รวม Vat7%) เป็นการนำบิลชำระผ่านจุดเคาเตอร์บริการต่างๆ เช่น Big C, Family, CenPay, Lotus, B2S, ตู้ ATM, เคาเตอร์ธนาคาร หรือจ่ายบิลผ่าน Moblie Banking Application หากต้องการเปิดช่องทางนี้ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปิด คุณสามารถได้รับยอดเงินจากการขายบัตรหลังจากอีเว้นท์จบ 2 สัปดาห์ตรงกับวันศุกร์ โดยทาง Event Pop จะโอนยอดเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง
  • PayPal (เป็นช่องทางเลือก) : ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 4.4%+11 บาท ต่อรายการคำสั่งซื้อ (ไม่รวม Vat7%) เงินที่ลูกค้าโอนจะเข้าบัญชี PayPal ของคุณโดยตรงไม่ผ่านระบบ และขั้นตอนการถอนเงินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทาง PayPal เท่านั้น

Screen Shot 2561-08-27 at 2.53.31 PM

 

Payment Setting

สำหรับกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และการตั้งค่าให้ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษี รวมถึงการหัก ณ ที่จ่ายกับคุณได้ รายละเอียดหัวข้อดังนี้

  • Is your company VAT registered? : ติ๊กถูกเมื่อคุณจัดงานในนามบริษัท นิติบุคคล และบริษัทของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีเอกสาร ภพ. 20)
  • Are your ticket’s price VAT included? : ติ๊กเมื่อราคาบัตรที่คุณตั้งขายนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากไม่ได้ติ๊ก ระบบจะเพิ่ม VAT 7% จากราคาบัตรตอนที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อ
  • Can your customers request  tax invoice or receipt? : ติ๊กเมื่อคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีค่าบัตรจากคุณได้ ลูกค้าที่ต้องการเอกสารจะต้องกรอกข้อมูล Biiling Information และระบบจะจัดเก็บข้อมูลให้คุณสามารถ Export ไฟล์ออกไปทำเอกสารให้ลูกค้าได้
  • Can your customers request for withholding tax? : ติ๊กเมื่อคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ ระบบจะคำนวณการหัก ณ ที่จ่ายและหักลบยอดในรายการคำสั่งซื้อลูกค้าเลยทันทีเพื่อความสะดวก (คุณสามารถ Export ข้อมูลเพื่อดูว่าลูกค้าคนใดขอหัก ณ ที่จ่ายบ้างและติดต่อไปเพื่อขอเอกสารหัก ณ ที่จ่ายกลับมา) *ลูกค้าอาจไม่นำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาและทำให้คุณเสียสิทธิ์ในการยื่นเอกสารทางบัญชี
  • Defer withholding tax : ติ๊กเมื่อคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถขอหัก ณ ที่จ่ายได้ แต่ระบบจะยังไม่หักลบยอดหัก ณ ที่จ่ายตอนลูกค้าทำรายการคำสั่งซื้อ และระบบจะคำนวณพร้อมเก็บข้อมูลให้ว่า ลูกค้าคนใดขอหัก ณ ที่จ่ายบ้าง และรายการคำสั่งซื้อนั้นๆ คุณจะต้องเตรียมยอดเงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อคืนลูกค้า (คุณสามารถคืนเงินลูกค้าหลังจากได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้ามาก่อน และแจ้งลูกค้าถึงวิธีการคืนเงิน เช่น รับเงินสด ณ วันงาน หรือโอนคืนย้อนหลัง เป็นต้น)

เมื่อตั้งค่าแล้วกด “Save”

Screen Shot 2560-08-17 at 14.42.39

*ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากพับลิชงานแล้ว และงานนั้นๆยังไม่มีลูกค้าทำรายการคำสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้นจึงจะปรับการตั้งค่าได้โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่*

Was this article helpful?

Related Articles