[เมนู Profiles & Settings] เมนูย่อย Display

Display เป็นเมนูที่คุณสามารถแก้ไข ข้อมูล Organizer

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.23.12ข้อมูลส่วนแรกคือชื่อผู้จัดงาน และรายละเอียดของผู้จัดงาน

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.23.37ข้อมูลส่วนที่สองเป็นรูปโลโก้ และเบอร์กับอีเมลของผู้จัด โดยรูปโลโก้จะต้องเป็นไฟล์ PNG หรือ JPG ขนาด 300 x 300 px. เท่านั้น

จับภาพหน้าจอ 2017-11-15 เวลา 15.23.47
Organizer Social Net Works เป็นส่วนที่คุณสามารถใส่ Social Networks ลงไปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน จากนั้นกด “บันทึก”

Was this article helpful?

Related Articles