ฉันสามารถขอรับบัตรก่อนเวลาได้หรือไม่?

สำหรับวิธีการรับบัตรที่ซื้อผ่าน Event Pop จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรของแต่ละงานว่าเป็นบัตรประเภทใด หากเป็น E-Ticket บัตรจะถูกส่งไปให้ทางอีเมล หรือคุณสามารถดาวน์โหลดจากบนเว็บในเมนู My Wallet อยู่แล้ว

แต่ถ้าหากเป็นบัตรแข็ง/บัตรอ่อน จะมีให้คุณเลือกว่าจัดส่งตามที่อยู่ หรือ รับบัตรที่หน้างาน ซึ่งในกรณีที่คุณเลือกรับบัตรที่หน้างาน จะต้องรับบัตรที่จุดรับบัตรหน้างานภายในเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถขอรับบัตรก่อนเวลาได้ โดยจะเป็นไปตามนโยบายของทางผู้จัดงาน

Was this article helpful?

Related Articles