ฉันขอรับบัตรแค่บางส่วนในรายการคำสั่งซื้อได้หรือไม่?

ในกรณีที่คุณซื้อบัตรและเลือกวิธีรับบัตรเป็นการรับบัตรที่หน้างาน ในการรับบัตรนั้นจะเป็นการรับบัตรทั้งรายการคำสั่งซื้อด้วยบุคคลเดียว

หากมีการรับบัตรแล้ว หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับบัตร จะได้รับบัตรทั้งหมดในรายการคำสั่งซื้อนั้น ไม่สามารถแยกขอรับเพียงบางส่วนและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบัตรแทนได้

Was this article helpful?

Related Articles