ในวันงานต้องไปรับบัตรที่ไหน ?

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ สนุกกับประสบการณ์อีเว้นท์ของคุณ โปรดตรวจสอบจุดรับบัตรจากผู้จัดงานล่วงหน้า
และในวันงานหากคุณมีข้อมูลจุดรับบัตรแล้ว โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นไปให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการแลกรับบัตรของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles