ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าบัตรหมดแล้ว ?

หลายคนอาจสงสัยว่าเข้ามาที่หน้าอีเว้นท์แล้วทำไมกดซื้อบัตรไม่ได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้บัตรหมดแล้ว หากคุณอยู่ใน
หน้าอีเว้นท์นั้นๆ และบัตรถูกจำหน่ายหมดแล้วจะขึ้นคำว่า ‘ขายหมดแล้ว’ ในช่องเลือกจำนวนบัตร

Screen Shot 2559-03-18 at 14.45.11

Tips: กรณีที่บัตรขึ้นว่า “ขายหมดแล้ว” จะนับรวมทั้งคนที่ชำระเงินแล้วและคนที่กำลังชำระเงินซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่บัตรจะคืนเข้าสู่ระบบหากมีลูกค้าที่ชำระเงินไม่สำเร็จ

Was this article helpful?

Related Articles