[เมนู Ticket Types] การสร้างบัตรในงานอีเว้นท์ด้วย ‘Create Ticket Type’

เมื่อคุณเริ่มสร้างอีเว้นท์ในระบบของเรา ผู้จัดงานจะต้องสร้างบัตรของอีเว้นท์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามารับบัตรฟรี หรือ ซื้อบัตรในงาน คุณสามารถกำหนดประเภทของบัตร และค่าต่างๆได้ตามต้องการ เช่น กำหนดจำนวนบัตร, กำหนดเวลาเปิดขายและปิดขายบัตร เป็นต้น

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.51.49
เริ่มจากเข้าเมนู Organizer Dashboard และคลิกที่อีเว้นท์ เลือกเมนู ‘Ticket Types’ และกดปุ่ม ‘+Create Ticket Type’ คุณจะพบกับหน้าจอสร้าง Ticket พร้อมช่องกรอกข้อมูลบัตรดังนี้

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.52.48

ในส่วนแรก Detail เป็นส่วนข้อมูลของบัตร
– การใส่ชื่อบัตรในช่อง ‘Ticket Names’ (โดยทั่วไปจะใช้เป็น General Admission หรือตัวย่อ GA  หากเป็นงานคอนเสิร์ตจะมีบัตรหลายประเภทตามช่วงเวลาที่ขายเช่น Early Bird, Pre-sale, General Admission)
– จำนวนบัตรที่ต้องการจำหน่ายในช่อง ‘Quantity Available’ คุณสามารถปรับลดจำนวนในภายหลังได้
– การใส่คำอธิบายเพิ่มเติมของบัตรในช่อง ‘Ticket Type Description’ คุณสามารถใช้ช่องนี้เพื่อบอกรายละเอียดของบัตร อาจใช้บอกถึงความแตกต่างของบัตรแต่ละประเภท และติ๊กถูกที่ช่อง ‘Show ticket description on event page’ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของบัตร

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.52.48

ส่วนที่สอง คือ Pricing เป็นการกำหนดราคาของบัตร
คุณสามารถกำหนดได้ว่าบัตรประเภทนี้จะเป็น บัตรฟรี หรือ บัตรจำหน่าย หากเป็นบัตรจำหน่าย จะต้องกำหนดราคาค่าบัตรด้วย (ปัจจุบันระบบรองรับเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ยังไม่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้)

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.53.27

ส่วนที่สาม เป็นส่วนของ Sales Period กำหนดเรื่องระยะเวลาในการขายบัตรและการแสดงข้อมูลต่างๆ
เริ่มจากการกำหนดวัน-เวลา ที่เปิดขายบัตร ในช่อง ‘Sales Start Day/Start Time’ และวัน-เวลา ที่ปิดขายบัตร ในช่อง ‘Sales End Day/End Time’ นอกจากนี้คุณยังกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของการแสดงบัตรโดยการติ๊กถูกในช่องข้อมูลด้านล่างนี้
จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.53.42

นอกจากนี้คุณยังกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของการแสดงบัตรโดยการติ๊กถูกในช่องข้อมูลด้านล่างนี้
Preview this ticket before sale is started : กำหนดให้ลูกค้าเห็นบัตรนี้ก่อนที่จะวางขาย
Hide this ticket after sale is ended : ซ่อนบัตรนี้ในหน้าอีเว้นท์หลังจากที่ถึงวันปิดขายบัตร
Hide sale start at in event page : ซ่อนเวลาเริ่มขายบัตรในหน้าอีเว้นท์
Hide sale end at in event page : ซ่อนเวลาปิดขายบัตรในหน้าอีเว้นท์

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.53.53

ส่วนที่สี่ เป็นการกำหนดขั้นต่ำและสูงของการสั่งซื้อบัตรในช่อง Rules and Limitations โดยปกติจะตั้งไว้ว่าซื้อได้ประมาณ 3-5 รายการ เพื่อป้องกันการซื้อบัตรครั้งละมากๆ เพื่อนำไปขายต่อ โดยคุณจะต้องกรอกจำนวนขายบัตรขั้นต่ำในช่อง ‘Order minimum’ และจำนวนขายบัตรสูงสุดในช่อง ‘Order maximum’

ส่วนที่ห้า Ticket Visibility สำหรับกรณีที่คุณสร้างบัตรประเภทพิเศษที่ไม่อยากให้คนทั่วไปเห็น คุณสามารถสร้างรหัสผ่านของบัตรนี้ และให้รหัสกับลูกค้ากลุ่มพิเศษของคุณ โดยตั้งรหัสผ่านในช่อง ‘Access code’

และในส่วนสุดท้าย Ticket from field คุณสามารถทำแบบสอบถามเพิ่มเติมจากช่องปกติที่ระบบให้ลูกค้ากรอก (ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล) โดยกดปุ่ม ‘+New field’ 

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 15.54.05

คุณจะเจอกับหน้าจอสร้างคำถามเพิ่มเติม เริ่มจากการเลือกประเภทของคำถามในช่อง ‘Select field type’ โดยคุณสามารถเลือกประเภทคำตอบได้ดังนี้
Short Text เหมาะสำหรับคำถามที่ให้ลูกค้าพิมพ์คำตอบเอง,
Text Area เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอธิบายหลายบรรทัด, Number เหมาะสำหรับคำถามที่ตอบเป็นตัวเลข,
Drop Down เหมาะสำหรับคำถามที่ให้ลูกค้าเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว,
Check Box เหมาะสำหรับคำถามที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายคำตอบ,
Radio Box เหมาะสำหรับคำถามที่ต้องการแสดงคำตอบทั้งหมดและเลือกได้คำตอบเดียว

ในส่วนของ Label คือหัวข้อของคำถามที่คุณกำลังจะสร้าง ส่วน Reference Name คือชื่อเรียกหัวข้อนี้ คุณอาจสร้างเป็นโค้ดย่อก็ได้ และหากคุณต้องการตั้งค่าให้ลูกค้าตอบคำถามนี้ ให้ติ๊กถูกที่ช่อง ‘This is a required field’ และส่วนสุดท้ายหากต้องการเพิ่มคำอธิบายของคำถาม คุณสามารถให้คำใบ้กับลูกค้าในช่อง Hint

จับภาพหน้าจอ 2017-08-17 เวลา 16.01.13

Was this article helpful?