[ แท็บย่อย Tickets] สำหรับดูข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

Overviews

แสดงประเภทและจำนวนบัตรที่สั่งซื้อสำเร็จพร้อมเข้างานเท่านั้น หากวันงานมีการใช้ Dash Application ระบบจะแสดงบัตรที่ถูกสแกนเช็คอินเป็นจำนวนและเปอเซ็นต์แบบเรียลไทม์

คุณสามารถค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้โดย กรอก ชื่อเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ Reference code หรือระบุ Ticket type / Status ที่ต้องการค้นหา แล้วกด Search

หลังจากค้นหาแล้ว คุณสามารถ Export รายชื่อเป็นไฟล์ .XLSX และ .CSV ได้

Screen Shot 2561-08-22 at 6.47.02 PM

Was this article helpful?

Related Articles