(Mobile Application) การชำระเงินผ่านการโอนเงิน

วิธีการชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังจากที่คุณเลือกประเภทบัตรและจำนวนบัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณเลือกวิธีชำระเงินเป็น ‘โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร’ จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เมื่อคุณเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ‘โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร’ ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีที่ต้องโอนเงินคุณสามารถจดไว้ก่อนหรือเปิดในอีเมลที่ได้รับหลังยืนยันการสั่งซื้อ

จับภาพหน้าจอ 2559-04-18 เวลา 18.23.11

2. ในบางอีเว้นท์สามารถขอใบกำกับภาษีตัวเต็มได้ โดยการกดติ๊กถูกตรง ‘ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ’ จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน

IMG_0057

3. จากนั้นกดปุ่ม ‘ยืนยันการสั่งซื้อ’ จะมีอีเมลยืนยันการสั่งซื้อส่งไปที่อีเมลของคุณ หลังจากที่คุณได้รับอีเมลแล้วให้คุณโอนเงินไปยังบัญชีที่ทางผู้จัดงานกำหนด และแจ้งยืนยันการโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านลิงค์ในอีเมลที่คุณได้รับตอนยืนยันการสั่งซื้อ

IMG_0058

4. รอการตรวจสอบจากทางผู้จัดงาน หากทางผู้จัดงานตรวจสอบข้อมูลแล้วจะมีอีเมลยืนยันการชำระเงินพร้อมอีเมลบัตรส่งไปที่อีเมลของคุณ และหากดูที่ My Wallet จะขึ้นว่ารายการคำสั่งซื้อของคุณชำระเงินแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles