ข้อกำหนดในการใช้สายรัดข้อมือหรือริสแบนด์

ข้อควรระวัง

ห้ามรูดตัวล็อคก่อนวันงาน เนื่องจากริสแบนด์ของหลายๆงานเป็นแบบ 1 ชิ้นใช้เข้างานหลายวัน คุณสามารถใส่สายรัดข้อมือ (ริสแบนด์) ได้เพียงแค่ครั้งเดียว ทางเราไม่แนะนำให้คุณถอดออกจนกว่างานจะจบ หากเจ้าหน้าที่พบว่าริสแบนด์มีการถอดออก ตัด หรือ จงใจทำให้ริสแบนด์เสียหาย ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการเข้างานไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีการใช้

  1. ใส่สายรัดข้อมือบนข้อมือของคุณ และรูดตัวล็อคให้พอดีกับข้อมือ ซึ่งตัวล็อคจะสามารถปรับระดับให้แน่นขึ้นได้ แต่จะไม่สามารถปรับออกให้หลวมลงได้
  2. โปรดสังเกตให้ดีว่าสายรัดข้อมือพอดีกับข้อมือของคุณ ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป
    เพื่อความแน่ใจว่าใส่พอดีแล้ว คุณจะสามารถลอดนิ้วมือเข้าไปได้ 1 นิ้ว
  3. ลูกค้าท่านใดที่ทำริสแบนด์หาย หรือ ไม่ได้ซื้อริสแบนด์ ผ่านทาง Event Pop โดยตรง หากทางเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลริสแบนด์นั้นได้ ซึ่งตามนโยบายของทาง Event pop ทางเราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้จัดงานด้วยเช่นกัน
  4. หากพบปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสายรัดข้อมือ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 

Was this article helpful?

Related Articles