หากฉันกรอกข้อมูลที่สั่งซื้อผิดต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลในที่สั่งซื้อผิดและต้องการแก้ไขข้อมูล เราจะจำแนกวิธีการแก้ไขจากสถานะการชำระเงิน หากรายการคำสั่งซื้อยังไม่ได้ชำระเงิน คุณสามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อและทำรายการใหม่ได้เลย แต่ถ้ารายการคำสั่งซื้อชำระเงินแล้ว การแก้ไขข้อมูลจะแบ่งเป็น ส่วนของข้อมูลที่แก้ไขได้เอง และ ส่วนของข้อมูลที่แก้ไขข้อมูลได้โดยแจ้ง Customer Support ดังนี้

ส่วนของข้อมูลที่แก้ไขได้เอง  คือส่วนของคำถามเพิ่มเติมที่คุณกรอกตอนทำรายการสั่งซื้อ (Form Field) คำถามเหล่านี้จะอยู่ในข้อมูลบัตรนอกเหนือจาก ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร โดยคุณสามารถเข้าไปที่ My Wallet และไปที่เมนูย่อย E-Ticket ให้สังเกตว่าหากอีเว้นท์ไหนที่แก้ไขข้อมูล Form Field ได้ จะมีรูปดินสอแสดงอยู่ตรงมุมขวาบนของ E-Ticket คุณสามารถกดเข้าไปและแก้ไขข้อมูล จากนั้นกดบันทึกเพื่ออัพเดทข้อมูลได้เลย

Screen Shot 2560-09-06 at 15.09.49

ส่วนของข้อมูลที่แก้ไขได้โดยแจ้ง Customer Support  คือส่วนของข้อมูลบัตร ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร ซึ่งหากคุณต้องการแก้ไขจะต้องติดต่อ Customer Support และแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ, เลข Ref: ของ E-Ticket และสำเนาบัตรประชาชนของ user เจ้าของบัญชี พร้อมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลและส่งบัตรใหม่ไปให้

Was this article helpful?

Related Articles